Άσε με να κάνω τον αέρα ανάμεσα στα δάχτυλά σου θρησκεία μου

Να ψέλνω προσευχές

Λιτανείες ανάρμοστες στις κρυφές πληγές των γονάτων σου

Στα κουσούρια των γονάτων σου

Να σε χλευάζω για τις βαρετές συζητήσεις σου

Να σε διαβάζω κρυφά

Να μην υπάρχει ούτε λόγος ούτε χρόνος ούτε διάστημα

Και όμως, μόνο καύλα

Buy the collection here